Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1263-1:2015

Временни съоръжения за строителството. Обезопасителни мрежи. Част 1: Изисквания за безопасност, методи за изпитване

Temporary works equipment - Safety nets - Part 1: Safety requirements, test methods
18.05.2015 г.

Главна информация

90.93     4.06.2020 г.

90.00    3.06.2025 г.

BDS

ТК-107

Европейски стандарт

13.340.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт е приложим за обезопасяващи мрежи и техните принадлежности, за използване в строителство и монтажни работи за предпазване от падане. Той определя изисквания за безопасност и методи за изпитване и се основава на експлоатационните характеристики на полипропиленови и полиамидни влакна. Материалите, използвани за мрежите, не трябва да имат значителна промяна на механичните характеристики в диапазона на -10 °C до +40 °C.
Този стандарт за продукт не е приложим за монтаж на обезопасителните мрежи. Стандартът, който обхваща монтажа на обезопасителните мрежи е EN 1263-2.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1263-1:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1263-1:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
4.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1263-1:2014