Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 4210-1:2014

Велосипеди. Изисквания за безопасност на двуколесни велосипеди. Част 1: Термини и определения (ISO 4210-1:2014)

Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 1: Terms and definitions (ISO 4210-1:2014)
19.08.2014 г.
16.08.2016 г.

Главна информация

60.60     19.08.2014 г.

юли 2024

BDS

ТК-14

Европейски стандарт

43.150  

български   английски  

Този стандарт отпада от списъка на отменените стандарти, публикуван в бр. 3/2023 на Официалния бюлетин на БИС, страница 19, ред 15. Възстановява се действието му в бюлетин 05/2023.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 4210-1:2014 specifies terms and definitions related to safety and performance requirements for the design, assembly, and testing of bicycles and sub-assemblies having saddle height as given in Table 1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14766:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN 14764:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN 14781:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4210-1:2014
60.60 Публикуван стандарт
19.08.2014 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4210-1:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4210-1:2014

Въвежда ISO 4210-1:2014