Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 80000-4:2013

Величини и единици. Част 4: Механика (ISO 80000-4:2006)

Quantities and units - Part 4: Mechanics (ISO 80000-4:2006)
14.06.2013 г.
95.99 Отменен стандарт   16.03.2020 г.

Главна информация

95.99     16.03.2020 г.

BDS

ТК-28

Европейски стандарт

01.060  

английски  

БДС ЕN ISO 80000-4:2013 се използва вместо БДС ISO 31-3:1994, отменен без замяна в бр.6/2010 на ОБ.

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 80000-4:2006 дава наименования, символи и определения на величините и единиците от класическата механика. Където е подходящо, са дадени и множители за превръщане.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 80000-4:2013
95.99 Отменен стандарт
16.03.2020 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 80000-4:2020

Свързан проект

Въвежда EN ISO 80000-4:2013