Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62053-24:2015

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 24: Статични електромери за реактивна енергия при основна честота (класове 0,5 S, 1 S и 1) (IEC 62053-24:2014)

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)
19.03.2015 г.

Главна информация

60.60     19.03.2015 г.

март 2024

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

17.220.20     91.140.50  

английски  

A1:2017

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62053-24:2014 се прилага само за новопроизведени статични електромери за реактивна енергия, работещи с трансформатор, с класове на точност 0,5 S и 1 S, както и директно свързани статични електромери за реактивна енергия с клас на точност 1, за измерване на електрическо реактивна енергия при променлив ток в мрежи 50 Hz или 60 Hz и се прилага само за изпитване на типа. Стандартът използва конвенционална дефиниция на реактивна енергия, когато реактивна мощност и енергия се изчисляват само от съставящите на токовете и напреженията при основна честота.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2004/108/EC

Електромагнитна съвместимост

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62053-24:2015
60.60 Публикуван стандарт
19.03.2015 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62053-24:2015/A1:2017

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62053-24:2021

Свързан проект

Въвежда EN 62053-24:2015

Въвежда IEC 62053-24:2014 ED1