Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-1-9:2008/A1:2014

Електромедицински апарати. Част 1-9: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Изисквания за проектиране с намаляване въздействието върху околната среда (IEC 60601-1-9:2007/A1:2013)

Medical electrical equipment - Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design
17.03.2014 г.
15.12.2015 г.

Главна информация

60.60     17.03.2014 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040     13.020     11.040.01     13.020.01  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-9:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-9:2008/A1:2014
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2014 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60601-1-9:2008/A1:2013

Въвежда IEC 60601-1-9:2007/AMD1:2013 ED1