Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13205-2:2014

Подлагане на въздействие на работното място. Оценяване на работата на уреди за вземане на проби за измерване на концентрациите на въздушно преносими частици. Част 2: Лабораторно изпитване на действието на основата на определяне на ефективността от вземането на проби

Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 2: Laboratory performance test based on determination of sampling efficiency
19.08.2014 г.

Главна информация

90.93     3.12.2019 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a laboratory performance test for samplers for the inhalable, thoracic and respirable aerosol fractions, based on determining the sampling efficiency curve of a candidate sampler at a minimum of nine particle sizes. It specifies methods for testing aerosol samplers under prescribed laboratory conditions in order to test whether the performance of a candidate sampler fulfils the requirements of EN 13205 1:2014.
This part of EN 13205 is applicable to all samplers used for the health-related sampling of particles in workplace air.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13205:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13205-2:2014
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.12.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13205-2:2014