Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13205-6:2014

Подлагане на въздействие на работното място. Оценяване на работата на уреди за вземане на проби за измерване на концентрациите на въздушно преносими частици. Част 6: Изпитване при транспортиране и обработване

Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 6: Transport and handling tests
19.08.2014 г.

Главна информация

90.93     3.12.2019 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a performance test of loaded collection substrates for samplers for the inhalable, thoracic or respirable aerosol fractions and, as alternative, a handling test, both for testing transport losses of aerosol sampler substrates under prescribed conditions in order to calculate the expanded uncertainty of a measuring procedure according to EN 13205 1:2012, Annex A . The transport test involves shipping loaded substrates with ordinary mail, whereas the handling test uses a shaker.
This part of EN 13205 applies to all samplers used for the health-related sampling of particles in workplace air.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13205:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13205-6:2014
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.12.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13205-6:2014