Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13205-5:2014

Подлагане на въздействие на работното място. Оценяване на работата на уреди за вземане на проби за измерване на концентрациите на въздушно преносими частици. Част 5: Изпитване на действието на уредите за вземане на аерозолни проби и сравняване с уредите за вземане на проби, извършено на работното място

Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 5: Aerosol sampler performance test and sampler comparison carried out at workplaces
19.08.2014 г.

Главна информация

90.93     3.12.2019 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a method for determining the performance of an aerosol sampler under prescribed workplace conditions in order to test whether the performance of a candidate sampler fulfils the requirements of EN 13205 1.
This part of EN 13205 specifies also a simple method to determine how, for a specific workplace aerosol, the concentration measured by the candidate sampler can be recalculated into that of a validated sampler.
This part of EN 13205 is applicable to all samplers used for the health-related sampling of particles in workplace air. Different test procedures and types of evaluation are included to enable application of this part of EN 13205 to a wide variety of instruments.
The methods specified in this part of EN 13205 are not applicable to tests where the performance of personal samplers is related to static samplers or vice versa.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13205:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13205-5:2014
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.12.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13205-5:2014