Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1176-11:2014

Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 11: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пространствени мрежи

Playground equipment and surfacing - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network
21.01.2015 г.
17.08.2017 г.

Главна информация

90.93     21.07.2020 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя допълнителните изисквания за безопасност на пространствени мрежи, предвидени да бъдат стационарно монтирани и предназначени за използване от деца.

Този европейски стандарт не е приложим за изкуствени конструкции за катерене, използвани за тренировки за спортни цели, например при алпинизъм.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1176-11:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1176-11:2014
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.07.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1176-11:2014