Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-2-36:2015

Електромедицински апарати. Част 2-36: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати извън тялото, предизвикващи раздробяване на камъни (IEC 60601-2-36:2014)

Medical electrical equipment - Part 2-36: Particular requirements for the basic safety and essential performance of equipment for extracorporeally induced lithotripsy
15.10.2015 г.

Главна информация

60.60     15.10.2015 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60601-2-36:2014 applies to basic safety and essential performance of equipment for extracorporeally induced lithotripsy including equipment for other medical applications of therapeutic extracorporeally induced focused pressure pulses. The applicability of this particular standard is limited to components directly involved in the lithotripsy treatment, such as, but not limited to, the generator of the pressure pulse, patient support device, and their interactions with imaging and monitoring devices. Other devices, such as patient treatment planning computers, X-ray and ultrasonic devices, are excluded from this standard, because they are treated in other applicable IEC standards. This particular standard does not apply to ultrasound physiotherapy equipment intended to be used for physiotherapy; abd to ultrasound equipment intended to be used for high intensity therapeutic ultrasound (HITU) and other therapy equipment as described in Annex AA. This second edition cancels and replaces the first edition of IEC 60601-2-36 published in 1997. This edition constitutes a technical revision to align structurally with IEC 60601-1:2005 and its Amendment1:2012.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-2-36:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-2-36:2015
60.60 Публикуван стандарт
15.10.2015 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60601-2-36:2015

Въвежда IEC 60601-2-36:2014 ED2