Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1090-1:2009+A1:2012/NA:2013

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти. Национално приложение (NА)

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components. National annex
14.06.2013 г.

Главна информация

60.60     14.06.2013 г.

BDS

ТК-56

Чисто национален стандарт

91.080.10  

български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя националните изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на съществените характеристики на компоненти от конструкционна стомана и алуминий, както и на комплекти, пуснати на пазара като строителни продукти съгласно БДС EN 1090-1:2009+А1.

Този документ не противоречи на БДС EN 1090-1:2009+А1 и е във връзка с таблица ZA.1 на БДС EN 1090-1:2009+А1, като с него се правят национални допълнения и уточнения, отчитайки изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1090-1:2009+A1:2012/NA:2013
60.60 Публикуван стандарт
14.06.2013 г.