Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11269-2:2013

Качество на почви. Определяне на влиянието на замърсителите върху почвената флора. Част 2: Влияние на замърсената почва върху възникването и ранния растеж на висшите растения (ISO 11269-2:2012)

Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Part 2: Effects of contaminated soil on the emergence and early growth of higher plants (ISO 11269-2:2012)
14.06.2013 г.

Главна информация

60.60     14.06.2013 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This part of ISO 11269 describes a method to assess the quality of an unknown soil and the soil habitat function
by determining the emergence and early growth response of at least two terrestrial plant species compared
to reference or standard control soils. It is applicable to soils of unknown quality, e.g. from contaminated sites,
amended soils or soils after remediation.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11269-2:2013
60.60 Публикуван стандарт
14.06.2013 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11269-2:2013

Въвежда ISO 11269-2:2012