Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12309-5:2015

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 5: Изисквания

Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 5: Requirements
17.02.2015 г.

Главна информация

60.60     17.02.2015 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

27.080     91.140.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Scope of EN 12309
Appliances covered by this standard include one or a combination of the following:
- gas-fired sorption chiller;
- gas-fired sorption chiller/heater;
- gas-fired sorption heat pump.
This European Standard applies to appliances designed to be used for space heating or cooling or refrigeration with or without heat recovery.
This European Standard applies to appliances having flue gas systems of type B and type C (according to CEN/TR 1749) and to appliances designed for outdoor installations. EN 12309 does not apply to air conditioners, it only applies to appliances having:
- integral burners under the control of fully automatic burner control systems,
- closed system refrigerant circuits in which the refrigerant does not come into direct contact with the water or air to be cooled or heated,
- mechanical means to assist transportation of the combustion air and/or the flue gas.
The above appliances can have one or more primary or secondary functions (i.e. heat recovery - see definitions in prEN 12309 1:2012).
In the case of packaged units (consisting of several parts), this European Standard applies only to those designed and supplied as a complete package.
The appliances having their condenser cooled by air and by the evaporation of external additional water are not covered by EN 12309.
Installations used for heating and/or cooling of industrial processes are not within the scope of EN 12309.
All the symbols given in this text should be used regardless of the language used.
1.2 Scope of this Part 5 of EN 12309
This part of EN 12309 specifies the requirements for gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW.
This part of EN 12309 deals particularly with the requirements relating to the declaration of capacity and energy efficiency performance.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2009/142/EC

Газови уреди

811/2013

Енергийно етикетиране на отоплителни топлоизточници

813/2013

Изисквания за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12309-2:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-5:2015
60.60 Публикуван стандарт
17.02.2015 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12309-3:2023

Свързан проект

Въвежда EN 12309-5:2014