Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13936:2014

Излагане на въздействие на работното място. Процедури за измерване на химични агенти, присъстващи като смеси на въздушно преносими частици и пари. Изисквания и методи за изпитване

Workplace exposure - Procedures for measuring a chemical agent present as a mixture of airborne particles and vapour - Requirements and test methods
19.05.2014 г.
95.99 Отменен стандарт   15.11.2022 г.

Главна информация

95.99     15.11.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies performance requirements and test methods for the evaluation of procedures for measuring a chemical agent present as a mixture of airborne particles and vapour in workplace air.
This European Standard establishes general principles to enable developers and users of mixed-phase samplers and methods to adopt a consistent approach to method validation and provides a framework for the assessment of method performance in accordance with EN 482.
Annex A of this European Standard gives guidance on possible approaches to sample mixtures of airborne particles and vapour and Annex B gives information about their physical behaviour.
This European Standard is not applicable to methods that differentiate between the sampled airborne particles and vapour.
This European Standard is not applicable to a chemical agent present in different chemical and physical forms (for example, mercury in the form of Hg (0) and Hg (II)).

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13936:2014
95.99 Отменен стандарт
15.11.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 23861:2022

Свързан проект

Въвежда EN 13936:2014