Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO/IEC 20000-1:2012

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги

Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements
17.10.2012 г.
95.99 Отменен стандарт   17.10.2018 г.

Главна информация

95.99     17.10.2018 г.

BDS

ТК-57

Международен стандарт

03.080.99     35.020  

български  

Изданието на български език (БДС ISO/IEC 20000-1:2012) заменя БДС ISO/IEC 20000-1:2008, който е отменен без замяна на 3.06.2011

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/IEC 20000-1:2011 is a service management system (SMS) standard. It specifies requirements for the service provider to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve an SMS. The requirements include the design, transition, delivery and improvement of services to fulfil agreed service requirements.
ISO/IEC 20000-1:2011 can be used by:

an organization seeking services from service providers and requiring assurance that their service requirements will be fulfilled;
an organization that requires a consistent approach by all its service providers, including those in a supply chain;
a service provider that intends to demonstrate its capability for the design, transition, delivery and improvement of services that fulfil service requirements;
a service provider to monitor, measure and review its service management processes and services;
a service provider to improve the design, transition, delivery and improvement of services through the effective implementation and operation of the SMS;
an assessor or auditor as the criteria for a conformity assessment of a service provider's SMS to the requirements in ISO/IEC 20000-1:2011.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 20000-1:2008

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 20000-1:2012
95.99 Отменен стандарт
17.10.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO/IEC 20000-1:2018

Свързан проект

Въвежда ISO/IEC 20000-1:2011