Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 28888:2013

Стоматология. Скрининг метод за потенциална ерозия на твърди зъбни тъкани при изплакване на устата (ISO 28888:2013)

Dentistry - Screening method for erosion potential of oral rinses on dental hard tissues (ISO 28888:2013)
20.11.2013 г.

Главна информация

60.60     20.11.2013 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

97.170  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение


Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1223/2009

Регламент за козметични продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 28888:2013
60.60 Публикуван стандарт
20.11.2013 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 28888:2013

Въвежда ISO 28888:2013