Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13718-2:2015

Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 2: Експлоатационни и технически изисквания за въздушни линейки

Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances
18.05.2015 г.
15.03.2018 г.
95.99 Отменен стандарт   15.07.2020 г.

Главна информация

95.99     15.07.2020 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01     11.160     49.020  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на EN 13718 определя изискванията за опериране и оборудването на въздушните линейки, включително изискванията за интерфейса на медицинските изделия, използвани за превоз и лечение на болни или ранени лица. Тази част на EN 13718 е приложима за въздушни линейки, способни да превозват най-малко един пациент на носилка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изискванията са определени според категориите въздушни линейки в зависимост от различното им предвидено използване. Това са за спешна медицинска помощ с хеликоптер (HEMS), интензивна медицинска помощ с хеликоптер (HICAMS), както и за самолет линейка (FWAA).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13718-2:2009

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13718-2:2015
95.99 Отменен стандарт
15.07.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN 13718-2:2015/A1:2019

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13718-2:2015+A1:2020

Свързан проект

Въвежда EN 13718-2:2015