Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 80079-37:2016

Експлозивни атмосфери. Част 37: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Неелектрически вид защита чрез безопасност на конструкцията "c", управление на източници на запалване "b", потапяне в течност "k" (ISO 80079-37:2016)

Explosive atmospheres - Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Non-electrical type of protection constructional safety ''c'', control of ignition sources ''b'', liquid immersion ''k'' (ISO 80079-37:2016)
19.09.2016 г.

Главна информация

60.60     19.09.2016 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.230     29.260.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 80079-37:2016 specifies the requirements for the design and construction of non-electrical equipment, intended for use in explosive atmospheres, protected by the types of protection
constructional safety "c", control of ignition source "b" and liquid immersion "k". This part of ISO/IEC 80079 supplements and modifies the requirements in ISO 80079-36. Where a requirement of this standard conflicts with the requirement of ISO 80079-36 the requirement of this standard takes precedence. Types of protection "c", "k" and "b" are not applicable for Group I, EPL Ma without
additional protective precautions. The types of ignition protection described in the standard can be used either on their own or in combination with each other to meet the requirements for equipment of Group I, Group II, and Group III depending on the ignition hazard assessment in ISO 80079-36.
Keywords: constructional safety "c", control of ignition source "b" and liquid immersion "k"

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 13463-8:2004

Отменя и заменя
БДС EN 13463-6:2005

Отменя и заменя
БДС EN 13463-5:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 80079-37:2016
60.60 Публикуван стандарт
19.09.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 80079-37:2016

Въвежда ISO 80079-37:2016