Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12021:2014

Дихателна екипировка. Сгъстен въздух за дихателни апарати

Respiratory equipment - Compressed gases for breathing apparatus
17.06.2014 г.

Главна информация

90.60     3.12.2019 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията за качеството на сгъстен въздух, доставен за употреба със следните приложения:
а) Средство за защита на дихателните органи - Автономен дихателен апарат с отворена система за циркулация със сгъстен въздух и подводен дихателен апарат с отворена система за циркулация със сгъстен въздух;
b) Средство за защита на дихателните органи - Дихателен апарат с подаване на сгъстен въздух от линия и дихателен апарат с подаване на сгъстен въздух от линия, използван за работа под вода;
c) Средство за защита на дихателните органи за евакуация - Автономен дихателен апарат с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с цяла маска или наустник, или качулки;
d) Средство за защита на дихателните органи за евакуация - Автономен дихателен апарат с повторно вдишване, с цяла маска или наустник, или качулки;
е) Дихателни устройства - Автономен апарат с повторно вдишване;
f) Въздух за дишане, доставен за работа при свръх налягане.
Стандартът също се прилага за синтетичен въздух.
Този европейски стандарт не се прилага за сгъстен въздух, използван за медицински и космически цели.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12021:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12021:2014
90.60 Край на периодичен преглед
3.12.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12021:2014