Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 250:2014

Дихателна екипировка. Автономен апарат с отворена система със сгъстен въздух за работа под вода. Изисквания, изпитване и маркировка

Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus - Requirements, testing and marking
17.06.2014 г.

Главна информация

90.60     3.12.2019 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за автономен апарат с отворена система със сгъстен въздух за работа под вода и за неговите подкомплекти.
Целта на този европейски стандарт е да осигури минимално ниво на безопасна работа на апарата при максимална дълбочина 50 m.
За оценяване на съответствието с изискванията са включени лабораторни и практически изпитвания на изпълнението.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 250:2001

ОТМЕНЕН
БДС EN 250:2001/A1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 250:2014
90.60 Край на периодичен преглед
3.12.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 250:2014