Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11269-1:2013

Качество на почви. Определяне на ефектите от замърсители върху почвената флора. Част 1: Метод за измерване забавянето на кореновия растеж (ISO 11269-1:2012)

Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Part 1: Method for the measurement of inhibition of root growth (ISO 11269-1:2012)
15.02.2013 г.

Главна информация

60.60     15.02.2013 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 11269-1:2012 describes a method for the determination of the effects of contaminated soils or contaminated samples on the root elongation of terrestrial plants.
This method is applicable to soils, soil materials, compost, sludge, waste or chemical testing. It is applicable to the comparison of soils of known and unknown quality and to the measurement of effects of materials (compost, sludge, waste) or chemicals deliberately added to the soil.
The method is not intended to be used as a measure of the ability of the soil to support sustained plant growth.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11269-1:2013
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2013 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11269-1:2012

Въвежда ISO 11269-1:2012