Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62040-4:2013

Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 4: Аспекти, свързани с околната среда. Изисквания и докладване (IEC 62040-4:2013)

Uninterruptible power systems (UPS) - Part 4: Environmental aspects - Requirements and reporting
20.11.2013 г.

Главна информация

60.60     20.11.2013 г.

BDS

ТК-0/ПС-20

Европейски стандарт

13.020.99     29.200     29.2  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62040-4:2013 определя процесите и изискванията за деклариране аспектите по отношение на околната среда, съдържащи непрекъсваеми захранващи системи (UPS), с цел подпомагане намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда па време цялото използване на UPS. Този стандарт за продукт е хармонизиран с приложимите сродни и хоризонтални стандарти по отношение на околната среда и съдържа допълнителни подробности, свързани с UPS. Този стандарт се прилага за подвижни, стационарни и неподвижно закрепени UPS, които доставят еднофазно или трифазно променливо напрежение на изхода непревишаващо 1000 V с фиксирана честота и което се доставя обикновено през верига с постоянно напрежение, система за съхранение на енергия, както е определено в стандарта за продукт IEC 62040 за UPS.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62040-4:2013
60.60 Публикуван стандарт
20.11.2013 г.

Свързан проект

Въвежда EN 62040-4:2013

Въвежда IEC 62040-4:2013 ED1