Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12041:2014

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за оформяне на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

Food processing machinery - Moulders - Safety and hygiene requirements
21.01.2015 г.

Главна информация

90.60     3.06.2020 г.

BDS

ЕРГ 3

Европейски стандарт

67.260  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се отнася за проектиране и производство на преси за оформяне от видовете описани в 3.1 до 3.3 и показани на фигура 1 до фигура 3.
Тези преси се използват в пекарни, пицарии и в сладкарската промишленост за оформяне на плоски, кръгли или продълговати късове тесто.
Проектирането на преси, различни от описаните в т. от 3.1 до 3.3 не са обхванати от този стандарт.
Този европейски стандарт се отнася за всички значителни опасности, опасни ситуации и събития за преси, когато те се използват по предназначение и при неправилно използване, предвидено от производителя. Той се отнася за опасностите, които могат да възникнат при използване, поддържане и почистване.
Този европейски стандарт не се отнася за:
- експериментални машини и машини за изпитване, в процес на разработване от производител;
- устройствата за брашно;
- приспособления за бита;
- машини за оформяне на гевреци;
- машини за разточване на тесто и блатове
(виж EN 1674).
Този документ не се отнася за машините, които са произведени преди датата на публикуването му като европейски стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12041:2002+A1:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12041:2014
90.60 Край на периодичен преглед
3.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12041:2014