Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 15119-2:2012

Трайност на дървесината и на продуктите от дървесина. Определяне на емисията в околната среда на средството за защита на обработена дървесина. Част 2: Дървесина, пусната в търговската мрежа при клас на използване 4 или 5 (в контакт с почва, вода). Лабораторен метод

Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2: Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground, fresh water or sea water) - Laboratory method
18.12.2012 г.

Главна информация

90.93     19.11.2015 г.

BDS

ТК-33

Техническа спецификация

13.020.30     71.100.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация специфицира лабораторен метод за извличане на водни проби от обработена дървесина, която е била в условия, симулиращи непрекъснат контакт с почва или вода (клас на използване 4 или 5) на интервали от време след експониране.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 15119-2:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 15119-2:2012
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
19.11.2015 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15119-2:2023

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 15119-2:2012