Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-1-2:2015

Електромедицински апарати. Част 1-2: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Електромагнитни смущаващи въздействия. Изисквания и изпитвания (IEC 60601-1-2:2014)

Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests
18.01.2016 г.
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     18.01.2016 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01     33.100.10     33.100.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60601-1-2:2014 се отнася за основна безопасност и съществени характеристики на електромедицински апарати и електромедицински системи по отношение на изискванията и изпитванията за електромагнитни смущаващи въздействия. Това е допълващ стандарт към IEC 60601-1, който определя основната безопасност и съществените характеристики на електромедицински апарати и електромедицински системи.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Хармонизиран
2004/108/EC

Електромагнитна съвместимост

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-1-2:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-2:2015
60.60 Публикуван стандарт
18.01.2016 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-2:2015/A1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 60601-1-2:2015

Въвежда IEC 60601-1-2:2014 ED4