Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-7:2010/A11:2013

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines
21.01.2014 г.

Главна информация

60.60     21.01.2014 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-7:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-7:2010/A11:2013
60.60 Публикуван стандарт
21.01.2014 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-7:2022

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-7:2010/A11:2013