Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61427-1:2013

Акумулаторни клетки и батерии за съхраняване на възобновяема енергия. Общи изисквания и методи за изпитване. Част 1: Приложения за фотоволтаична система, невключена към енергийната система (IEC 61427-1:2013)

Secondary cells and batteries for renewable energy storage - General requirements and methods of test - Part 1: Photovoltaic off-grid application
16.09.2013 г.
14.11.2019 г.

Главна информация

60.60     16.09.2013 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

27.160     29.220.20     27.16  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт е част от поредица от части, които дават обща информация, свързана с изискванията към вторичните батерии, използвани във фотоволтаични енергийни системи (PVES) и към типичните методи за изпитване, използвани за проверка на работните характеристики на батериите. Тази част се отнася за клетки и батерии, използвани във фотоволтаични системи, невключени към енергийната система. Този стандарт се прилага при всички видове вторични батерии.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61427:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61427-1:2013
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2013 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61427-1:2013

Въвежда IEC 61427-1:2013 ED1