Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13946:2014

Качество на водата. Указания за рутинно вземане на проба и подготовка на бентосни диатомеи от реки и езера

Water quality - Guidance for the routine sampling and preparation of benthic diatoms from rivers and lakes
17.07.2014 г.

Главна информация

90.92     26.01.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Настоящият документ описва метод за вземане на проби и лабораторна подготовка на бентосни диатомеи за оценяване на качеството на водата. Данните, получени с този метод са подходящи за определяне на индекси за качество на водата, основаващи се на относителното обилие на организми.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13946:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13946:2014
90.92 Решение за преработване на стандарт
26.01.2022 г.

СЛЕДВА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 13946 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN 13946:2014