Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62368-1:2014

Аудио-/видеоустройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 1: Изисквания за безопасност (IEC 62368-1:2014)

Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-1:2014, modified)
19.09.2014 г.
95.99 Отменен стандарт   15.12.2022 г.

Главна информация

95.99     15.12.2022 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

33.160.01     35.020     35.02  

английски  

AC:2015; A11:2017; AC:2017-03:2017

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62368-1:2014 deals with the safety of electrical and electronic equipment within the field of audio, video, information and communication technology, and business and office machines with a rated voltage not exceeding 600 V. This standard does not include requirements for performance or functional characteristics of equipment. Examples of equipment within the scope of this standard are given in Annex A. A rated voltage of 600 V is considered to include equipment rated at 400/690 V. This part of IEC 62368 is also applicable to: components and subassemblies intended for incorporation in this equipment. Such components and subassemblies need not comply with every requirement of the standard, provided that the complete equipment, incorporating such components and subassemblies, does comply; external power supply units intended to supply other equipment within the scope of this part of IEC 62368 and accessories intended to be used with equipment within the scope of this part of IEC 62368. This part of IEC 62368 does not apply to power supply systems which are not an integral part of the equipment, such as motor-generator sets, battery backup systems and distribution transformers. This part of IEC 62328 specifies safeguards for ordinary persons, instructed persons, and skilled persons. Additional requirements may apply for equipment that is clearly designed or intended for use by children or specifically attractive to children. This second edition cancels and replaces the first edition published in 2010. It constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: - addition of requirements for LEDs; - new requirements for wall and ceiling mounting means; - addition of acoustic shock requirements for personal music players; - revision of the battery requirements, including new requirements for coin/button cell batteries and revision of the burn requirements. Key words: Audio/Video, Safeguards, Information, Communication

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите

1999/5/EC

Радио- и телекомуникационни крайни устройства и взаимното признаване на тяхното съответствие

Хармонизиран
2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран
2014/53/EU

Радиосъоръжения

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 62368-1:2014
95.99 Отменен стандарт
15.12.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 62368-1:2014/AB:2021

ОТМЕНЕН
БДС EN 62368-1:2014/A11:2017

ОТМЕНЕН
БДС EN 62368-1:2014/AC:2017-03:2017

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62368-1:2020

Свързан проект

Въвежда EN 62368-1:2014

Въвежда IEC 62368-1:2014 ED2