Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12697-40:2012

Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 40: Определяне на дрениращата способност на място

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 40: In situ drainability
15.08.2012 г.
95.99 Отменен стандарт   17.08.2020 г.

Главна информация

95.99     17.08.2020 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва метод за определяне на относителната хидравлична проводимост на място на определени места на пътна настилка, която е проектирана да бъде пропусклива. Оценката на средната стойност за настилката се получава от средната стойност на редица определяния за всеки участък от пътя.
Тестът измерва способността за оттичане на вода (дренаж), постигната in-situ на повърхността. Като такъв, той може да се използва като проверка за съответствие, за да се гарантира, че пропускливият повърхностен слой има необходимите свойства, когато е положен. Тестът може да се използва и впоследствие, за да се установи промяната на дренажната способност с времето.
За да бъде валидно изпитването, повърхността на зоната за изпитване трябва да бъде чиста и без детрит. Измерванията могат да се извършват, когато пътят е мокър или сух, но не и ако е в замръзнало състояние.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12697-40:2006

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12697-40:2012
95.99 Отменен стандарт
17.08.2020 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12697-40:2020

Свързан проект

Въвежда EN 12697-40:2012