Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12504-2:2012

Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Безрарушително изпитване. Определяне на големината на отскока

Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number
17.10.2012 г.
18.05.2020 г.
95.99 Отменен стандарт   14.10.2021 г.

Главна информация

95.99     14.10.2021 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.30  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва метод за определяне на големината на отскока от повърхнина на втвърден бетон, като се използва стоманен чук с пружина.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Определената по този метод големина на отскока може да се използва за оценяване на еднородността на бетона на строежа, както и за разграничаване на зони или повърхнини с влошено качество, или повреди на бетона в конструкцията.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Методът за изпитване не може да се замести от изпитванията за определяне на якостта на натиск на бетона (EN 12390-3), но с помощта на подходяща корелация може да служи за оценка на якостта на натиск на строежа. За оценка на якост на натиск на строежа виж EN 13791.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12504-2:2005

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12504-2:2012
95.99 Отменен стандарт
14.10.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12504-2:2021

Свързан проект

Въвежда EN 12504-2:2012