Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12390-1:2012

Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми

Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds
17.10.2012 г.
16.09.2020 г.
95.99 Отменен стандарт   14.10.2021 г.

Главна информация

95.99     14.10.2021 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.30  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изисквания за формата, размерите и допустимите отклонения за пробни тела, излети от бетон, във форма на кубчета, цилиндри и призми и за необходимите за изготвянето им форми.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12390-1:2001

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12390-1:2012
95.99 Отменен стандарт
14.10.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12390-1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 12390-1:2012