Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14031:2013

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на резултатността спрямо околната среда. Указания (ISO 14031:2013)

Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO 14031:2013)
14.10.2013 г.
16.03.2017 г.
95.99 Отменен стандарт   15.06.2021 г.

Главна информация

95.99     15.06.2021 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14031:2013 gives guidance on the design and use of environmental performance evaluation (EPE) within an organization. It is applicable to all organizations, regardless of type, size, location and complexity.
ISO 14031:2013 does not establish environmental performance levels.
The guidance in ISO 14031:2013 can be used to support an organization's own approach to EPE, including its commitments to compliance with legal and other requirements, the prevention of pollution, and continual improvement.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14031:2006

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14031:2013
95.99 Отменен стандарт
15.06.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14031:2021

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14031:2013

Въвежда ISO 14031:2013