Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1090-1:2009+A1:2012

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
17.02.2012 г.
20.09.2012 г.

Главна информация

60.60     17.02.2012 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.080.13     91.080.17  

английски   български  

Презумцията за съответствие влиза в сила от 01.09.2012.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за оценяване на съответствието на експлоатационните характеристики на конструктивни елементи от стомана и алуминиеви сплави, както и принадлежности към тях, пуснати на пазара като строителни продукти. Оценяването на съответствието обхваща характеристиките при производство и, когато е необходимо, проектните характеристики на конструкцията. Този европейски стандарт обхваща също оценяване на съответствието на стоманени елементи, използвани в комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Елементите могат да се използват директно, или в строителни конструкции, или под формата на принадлежности. Този европейски стандарт се прилага за серийни и несерийни конструктивни елементи, включително принадлежности към тях. Елементите може да са направени от продукти, получени чрез горещо валцуване, студено формуване или от продукти, получени по други технологии. Те могат да са произведени от секции/профили с различни форми, равнинни продукти (плочи, листове, ленти), пръти, отливки, изковки, направени от стомана и алуминий, защитени или незащитени от корозия чрез покритие или друга обработка на повърхността, например анодиране на алуминий. Този европейски стандарт обхваща конструктивни студеноформувани и равнинни елементи, определени в EN 1993-1-3 и EN 1999-1-4. Този европейски стандарт не обхваща оценяване на съответствието на елементи за окачени тавани, релси или траверси за железопътни системи. Забележка: За главни носещи стоманени и алуминиеви елементи са разработени конкретни спецификации и други изисквания. Тези спецификации може да бъдат издадени като EN, или като точки в EN. Един пример е даден в EN 13084-7 за стоманени комини с единични стени и стоманени димоотводи. Такива конкретни спецификации ще имат предимство в случай на несъответствие с изискванията на този европейски стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1090-1:2009

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 1090-1/A1:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1090-1:2009+A1:2012
60.60 Публикуван стандарт
17.02.2012 г.

СЛЕДВА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 1090-1/A1:2011

Свързан проект

Въвежда EN 1090-1:2009+A1:2011