Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-2-62:2015

Електромедицински апарати. Част 2-62: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на високоинтензивни терапевтични ултразвукови системи (HITU) (IEC 60601-2-62:2013)

Medical electrical equipment - Part 2-62: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high intensity therapeutic ultrasound (HITU) equipment
15.10.2015 г.

Главна информация

60.60     15.10.2015 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01     17.140.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60601-2-62:2013 applies to the basic safety and essential performance of HIGH INTENSITY THERAPEUTIC ULTRASOUND EQUIPMENT. This International Standard adds or replaces clauses listed in the IEC 60601-1 that are specific for HIGH INTENSITY THERAPEUTIC ULTRASOUND EQUIPMENT. If a clause or subclause is specifically intended to be applicable to such equipment only, or to related systems only, the title and content of that clause or subclause will say so. If that is not the case, the clause or subclause applies both to individual equipment and to systems, as relevant. Hazards inherent in the intended physiological function of the equipment or systems within the scope of this standard are not covered by specific requirements in this standard except in 7.2.13 and 8.4.1 of the general standard. This standard can also be applied to - therapeutic equipment for thrombolysis through exposure to high-intensity therapeutic ultrasound; - therapeutic equipment for the treatment of occluding feeding vessels through exposure to high-intensity focused ultrasound; - and equipment intended to be used for relieving cancer pain due to bone metastases. This particular standard does not apply to - Ultrasound Equipment intended to be used for physiotherapy (use IEC 60601-2-5 and IEC 61689); - Ultrasound Equipment intended to be used for lithotripsy (use IEC 60601-2-36); - Ultrasound Equipment intended to be used for dedicated hyperthermia devices; and - Ultrasound Equipment intended to be used for phacoemulsification.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-2-62:2015
60.60 Публикуван стандарт
15.10.2015 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60601-2-62:2015

Въвежда IEC 60601-2-62:2013 ED1