Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-31:2015

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-31: Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни и други уреди за абсорбиране на изпарения (IEC 60335-2-31:2012, с промени)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors
19.03.2015 г.

Главна информация

60.60     19.03.2015 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.040.20     13.12  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60335-2-31:2012 разглежда безопасността на електрическите въздухоочистители за кухни и други уреди за абсорбиране на изпарения, предназначени за горно инсталиране, близо до или към битови готварски плотове и подобни уреди за готвене, тяхното обявено напрежение не трябва да бъде по-голямо от 250 V. Уредите за готвене може да се захранват с електроенергия или други горива като газ. В обхвата на настоящия стандарт са уреди, които нормално не са предназначени за използване в домакинствата, но могат да бъде източник на опасност за обществото, като например уреди, предназначени да бъдат използвани от непрофесионалисти на работното място, в леката промишленост и във ферми. Доколкото е възможно, този стандарт третира общите опасности, представени от уреди, с които контактуват всички лица във и около дома.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-31:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-31:2003/A1:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-31:2003/A2:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-31:2015
60.60 Публикуван стандарт
19.03.2015 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-31:2014/A2:2023

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-31:2014/A11:2023

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 60335-2-31:2012/AA:2013

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-31:2014/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-31:2014

Въвежда IEC 60335-2-31:2012 ED5