Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10088-1:2015

Корозионноустойчиви стомани. Част 1: Списък на корозионноустойчивите стомани

Stainless steels - Part 1: List of stainless steels
17.02.2015 г.

Главна информация

90.93     13.08.2020 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този документ се изброява химическият състав на неръждаемите стомани, които са разделени в съответствие с основните си свойства на корозионноустойчиви стомани, топлоустойчиви стомани и устойчиви на пълзене стомани и са специфицирани в европейските стандарти, дадени в таблица 1.
(...)
Референтни данни за някои физични свойства са дадени в таблици E.1 до E.8.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Матрица, която показва кои стомани в кой стандарт са включени, е дадена в приложение В.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Стоманени вентили са специфицирани в EN 10090.
ЗАБЕЛЕЖКА 3 Стоманени отливки са специфицирани в различни европейски стандарти (виж Библиографията).
ЗАБЕЛЕЖКА 4 Инструментални стомани са специфицирани в EN ISO 4957.
ЗАБЕЛЕЖКА 5 Консумативи за заваряване са специфицирани в различни европейски стандарти (виж Библиографията).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10088-1:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10088-1:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.08.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10088-1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 10088-1:2014

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход