Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60952-2:2013

Акумулаторни батерии за самолети. Част 2: Изисквания относно проектирането и конструкцията (IEC 60952-2:2013)

Aircraft batteries - Part 2: Design and construction requirements
20.11.2013 г.

Главна информация

60.60     20.11.2013 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20     49.060     49.06  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя физическата конструкция, изискванията към материала и към конструкцията за никел-кадмиеви и оловни батерии за самолети, съдържащи клетки или моноблокове с вентилационни отвори или с предпазни клапани. Батериите се използват за общи приложения и за специфични въздухоплавателни приложения. Това трето издание заменя и отменя второто издание, публикувано през 2004. Това ново издание включва тези формати, които може да бъдат стандартизирани с техните съединители и електрически интерфейси.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60952-2:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60952-2:2013
60.60 Публикуван стандарт
20.11.2013 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60952-2:2013

Въвежда IEC 60952-2:2013 ED3