Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60952-1:2013

Акумулаторни батерии за самолети. Част 1: Общи изисквания за изпитване и нива на работните характеристики (IEC 60952-1:2013)

Aircraft batteries - Part 1: General test requirements and performance levels
20.11.2013 г.

Главна информация

60.60     20.11.2013 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20     49.060     49.06  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част от EN 60952 определя процедурите за изпитване за оценяване, сравнение и окачествяване на батерии и посочва минималните нива на характеристиките при въздействието на околната среда, определящи годността за използване в самолети. Където специфичните изпитвания са определени с изискването: не се провежда изпитване/не издържа изпитването (за установяване на възможностите на характеристиките), декларираните от производителя стойности от изпитванията за качество, ще бъдат използвани за установяване на минимални изисквания за поддържане на протичащото приемане на дадената конструкция на батерия. Това трето издание заменя и отменя второто издание, публикувано през 2004. Това издание представлява техническо преразглеждане. То включва допълнителни изисквания за изпитването, за да са в съответствие с нуждите на регулаторните органи за летателната годност, както и за работните характеристики на продукта и за класификацията.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60952-1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60952-1:2013
60.60 Публикуван стандарт
20.11.2013 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60952-1:2013

Въвежда IEC 60952-1:2013 ED3