Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 16346:2013

Битумни свързващи материали. Определяне на поведението при разпадане и на пряката адхезионна способност на катионни битумни емулсии с агрегати от 2/4 mm

Bituminous binders - Determination of breaking behaviour and immediate adhesivity of cationic bituminous emulsions with 2/4 mm aggregate
19.03.2013 г.

Главна информация

90.93     27.03.2015 г.

90.00    27.03.2018 г.

BDS

ТК-67

Техническа спецификация

75.140     91.100.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация установява метод за определяне на поведението при счупване и пряката адхезионна способност на катионни битумни емулсии в контакт с един агрегат. Този метод се прилага за емулсии, използвани за повърхностни заливки и може да бъде използван за целите на рецептури производствен контрол.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 16346:2013
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
27.03.2015 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16346:2022

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 16346:2012