Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 80601-2-35:2009/A11:2011

Електромедицински апарати. Част 2-35: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нагревателни устройства за одеяла, възглавници и матраци, използвани за загряване за медицинско приложение

Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use
16.12.2011 г.

Главна информация

60.60     16.12.2011 г.

юли 2024

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.140  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 80601-2-35:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 80601-2-35:2009/A11:2011
60.60 Публикуван стандарт
16.12.2011 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60601-2-35:2021

Свързан проект

Въвежда EN 80601-2-35:2009/A11:2011