Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15051-3:2013

Излагане на въздействие на работното място. Измерване на запрашаемостта на насипни материали. Част 3: Метод на непрекъснато спадане

Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials - Part 3: Continuous drop method
21.01.2014 г.

Главна информация

90.93     5.11.2019 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя непрекъснати drop test апаратури и свързани с тях методи за изпитване за възпроизводимо получен прах от насипни материали при стандартни условия и измерване на инхалабилна и респирабилна фракции от този прах, с позоваване на съществуващи европейски стандарти (виж точка 6). С непрекъснатия drop method се имитират процеси, където се образува прах при непрекъснати операции (пренасяне, разтоварване, пълнене, презареждане, претегляне, отстраняване, измерване, товарене, разтоварване и др.). Той може да модифицира измерването на торакалната фракция, но тази модификация не е описана в този документ. Той се различава от метода на въртящия барабан, представен в 2 част на този стандарт, по-това, че в тази част 3 насипните материали са dropped само веднъж, но непрекъснато, докато в част 2 на EN 15051 същия насипен материал няколко пъти се натрошава многократно dropped. Освен това, този документ определя условията на околната среда, обработка на пробата и аналитичните процедури и метод за изчисление и представяне на резултатите. Класификационна схема за запрашеност е посочена за осигуряването на стандартизиран начин за представяне и комуникация на резултатите за потребителите на насипни материали. Този европейски стандарт е приложим за прахообразни, гранулирани или пелетизирани насипни материали. Този документ не се прилага за изпитване на прах, отделен когато твърди строителни материали се третират механично (например рязане, натрошаване) или за оценка на процедурите за третиране на материалите в насипно състояние.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15051:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15051-3:2013
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.11.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15051-3 rev:2023

Свързан проект

Въвежда EN 15051-3:2013