Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17380:2013

Качество на почви. Определяне на общи и лесно освобождаващи се цианиди. Метод за анализ в непрекъснат поток (ISO 17380:2013)

Soil quality - Determination of total cyanide and easily liberatable cyanide - Continuous-flow analysis method (ISO 17380:2013)
15.08.2013 г.

Главна информация

60.60     15.08.2013 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този Международен стандарт представя метод за фотометрично определяне на общи цианиди и съдържание на лесно освобождаващи се цианиди като се използва автоматична дестилация- анализ в непрекъснат поток. Международният стандарт се прилага за всички видове почва със съдържание на цианиди над 1 mg/kg на база сухо вещество, изразено като цианиден йон. ЗАБЕЛЕЖКА Концентрация на сулфиди в пробата по-висока от 40 mg/kg сухо вещество причинява пречене. Тоз ефект може да бъде разпознат по разцепването на пика и по бавното намаляване на сигнала на детектора и може да бъде предотвратен само чрез разреждане на екстракта на пробата.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17380:2013
60.60 Публикуван стандарт
15.08.2013 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17380:2013

Въвежда ISO 17380:2013