Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61496-2:2013

Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни съоръжения. Част 2: Специфични изисквания за съоръжения, използващи активни оптоелектронни апарати за защита (AOPDs) (IEC 61496-2:2013)

Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)
21.01.2014 г.
95.99 Отменен стандарт   14.08.2023 г.

Главна информация

95.99     14.08.2023 г.

BDS

ТК-72

Европейски стандарт

13.110     29.260.99     13.11  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 61496-2:2013 определя изискванията за проектирането, изграждането и изпитването на електро-чувствително защитно обзавеждане (ESPE), предназначено специално за откриване на лица като част от система, свързана с безопасността, използваща активни оптико-електронни апарати за защита (АОЕАЗ) за функция на чувствителност. Специално внимание е насочено към характеристики, които гарантират че се постигат подходящите технически изисквания относно безопасността. ESPE може да включва незадължителните функции относно безопасността, изискванията, за които са посочени в приложение A на IEC 61946-1:2012 и в тази част. Това трето издание отменя и заменя второто издание, публикувано през 2006 г. То представлява техническо преразглеждане и включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание:
- Изискванията са били коригирани за по-лесното им разбиране;
- Процедурите за изпитване са били преразгледани, за да се направят по-лесно изпълними, и за подобряване на повторяемостта;
- Предоставени са насоки за оценяване и проверяване на АОЕАЗ, използващи техники за проектиране, за които не са достатъчни процедурите за изпитване на тази част.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CLC/TS 61496-2:2010

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61496-2:2013
95.99 Отменен стандарт
14.08.2023 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 61496-2:2020

Свързан проект

Въвежда EN 61496-2:2013

Въвежда IEC 61496-2:2013 ED3