Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1325:2014

Управление на стойността. Речник. Термини и определения

Value Management - Vocabulary - Terms and definitions
19.09.2014 г.

Главна информация

90.93     15.11.2019 г.

90.00    15.11.2024 г.

BDS

ТК-12

Европейски стандарт

01.040.03     03.100.40  

български  

Заменя и отменя: БДС EN 1325-1:2006 и БДС EN 1325-2:2006

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя основни термини по управление на стойността, стойностен анализ и функционален анализ. Обобщени са двете части на стандарта EN 1325. Предложенията на работните групи WG2 (управление на стойността), WG3 (функционален анализ) и WG4 (прилагане на EN 12973) са взети под внимание при разработване на стандарта.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1325-2:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN 1325-1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1325:2014
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
15.11.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1325:2014