Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10055:2001

Горещовалцувани равнораменни Т- профили със закръглени ръбове и ъгли. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

Hot rolled steel equal flange tees with radiused root and toes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions
3.08.2001 г.

Главна информация

90.93     23.06.2021 г.

90.00    23.06.2026 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.70  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията за номиналните размери и допустимите отклонения от размерите, формата и масата на горещовалцувани равнораменни Т-профили със закръглени ръбове и ъгли. Тези изисквания не се прилагат за равнораменни Т-профили, произведени от корозионноустойчива стомана.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10055:2001
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10055:1995