Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10034:2001

I и H-профили от конструкционна стомана. Допустими отклонения от формата и размерите

Structural steel I and H sections - Tolerances on shape and dimensions
3.08.2001 г.

Главна информация

90.93     2.10.2020 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.70  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира допустимите отклонения от размерите, формата и масата за I (двойни Т-профили) и H-профили. Тези изисквания не се прилагат за I и H-профили, произведени от корозионноустойчива стомана. Тези изисквания не се прилагат за профили с тънки фланци.
ЗАБЕЛЕЖКА: Докато бъдат публикувани европейски стандарти за размери на I и H-профили, могат да се прилагат Euronorm 19 и Euronorm 53 или съответстващите им национални стандарти.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 5951:1975

ОТМЕНЕН
БДС 5951:1975 /Изменение 2:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10034:2001
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
2.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10034:1993