Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13967:2012

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и каучукови мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet - Definitions and characteristics
17.10.2012 г.
17.06.2014 г.
95.99 Отменен стандарт   17.10.2017 г.

Главна информация

95.99     17.10.2017 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

01.040.91     91.100.50  

английски   български  

Прилага се за оценяване на съответствието от 01.03.2013 г.

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ се отнася за определенията и характеристиките на огъваеми пластмасови и каучукови мушами, които се препоръчват за използване като влагоизолация на сгради, включително за подземни части на сгради. Той определя изискванията и методите за изпитване и осигурява оценяването на съответствието на продуктите с изискванията на този стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 13967:2005

Отменя и заменя
БДС EN 13967:2005/A1:2007

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13967:2012
95.99 Отменен стандарт
17.10.2017 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Изменен от
prБДС EN 13967:2012/A1:2016

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13967:2012+A1:2017

Свързан проект

Въвежда EN 13967:2012