Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1034-27:2012

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 27: Системи за манипулиране на роли

Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 27: Roll handling systems
17.10.2012 г.

Главна информация

90.93     9.08.2018 г.

BDS

ТК-0/ПС-7

Европейски стандарт

85.100  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за системи за манипулиране на роли и довършителни дейности и се прилага заедно с EN 1034-1:2000+A1:2010. Той разглежда всички значими опасности, опасни ситуации и опасни събития, свързани със системите за манипулиране на роли, когато те се използват по предназначение и при условията на неправилно използване, които са разумно предвидими от производителя (виж точка 4). Този документ не се прилага по отношение на: - системи за манипулиране на макари, - складови кари, индустриални кари и индустриални кари с автоматично управление, - отделни системи за съхранение с кранове и високи складови системи за съхранение, - преносими устройства за преместване на роли. Този документ не се прилага за системи за манипулиране на роли, които са произведени преди датата на публикуване на този документ от CEN.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1034-27:2012
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.08.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1034-27:2012