Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 4678:2011

Авиационна и космическа техника. Съединения в авиационни и космически конструкции, получени чрез заваряване и/или запояване. Свързване на метални материали чрез електронно-лъчево заваряване. Качество на заварените съединения

Aerospace series - Weldments and brazements for aerospace structures - Joints of metallic materials by laser beam welding - Quality of weldments
17.10.2011 г.

Главна информация

90.93     1.06.2017 г.

BDS

ТК-0/ПС-36

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Задава общи правила за съблюдаване за осигуряване на качеството на металните материали на борда на летателни средства (твърдо състояние - код 521, газ – код 522 и полупроводников лазерен диод - код 523 съгласно EN ISO 4063:2009) получени чрез електронно-лъчево заваряване извършено по автоматично, полуавтоматично или ръчно. Прилага се без ограничения при производство на нови части или ремонтиране на използвани части под контрол от страна на одобрени органи за проектиране или такива извършващи ремонтна дейност.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 4678:2011
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
1.06.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN 4678:2011